Rada Programowa Fundacji FreeMOM

maria_wilinska

Doc dr hab. med. Maria Wilińska

Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji

Neonatolog i pediatra, kierownik Kliniki Neonatologii SPSK im. prof. Witolda Orłowskiego, profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, przewodnicząca Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, wybitny znawca problematyki karmienia piersią.